Formátum: 2018-03-17
Formátum: 2018-03-17
Baleset-biztosítási tájékoztató
Időpontja: 2017-09-18

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatom, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter mint a Magyar Állam képviselője a Groupama Biztosító Zrt.-vel , az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott balesetbiztosítási szerződést kötött.

A Korm. rendelet 1.§- a értelmében baleset-biztosításban részesül minden Magyarország területén állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár 3. életéve betöltésének napjától, 18. életéve betöltésének napjáig.
Ezúton hívom fel figyelmüket a biztosítási jogviszonyra vonatkozó rendelkezésre és arra, hogy a pedagógusok − a helyben szokásos módon −tájékoztassák erről a szülőket.

A biztosító által kiadott ügyfélszolgálati listát, az esetleges beérkező kérdések megválaszolása érdekében az iskola titkárságán érhetik el, ill. ott válaszolnak az esetleges kérdésekre.

Tisztelettel:

dr. Hrutkáné Molnár Monika tankerületi igazgató megbízásából, Sticzné Szántó Ilona igazgató

Gyógytestnevelés
Időpontja: 2017-08-30

Tisztelt Szülők!

Iskolánkban ingyenes gyógytestnevelés foglalkozás indul 2017. szeptember 1-től. A foglalkozást szülői kérésre minden tanuló igénybe veheti.
Gyógytestnevelés javasolt: enyhe ortopédiai elváltozások (scoliosis, Scheuermann kór, hanyag tartás, lúdtalp, stb. ), túlsúly, magas vérnyomás esetén. A gyógytestnevelésre beiratkozott tanulóknak a foglalkozásokon való részvétel kötelező.

Beiratkozással egybekötött szülői értekezlet időpontja: 2017. 09. 5. kedd, 16:30
Helye: Iskolánk fsz. 3-as termében

A foglalkozást Virág Zsuzsanna testnevelő tanár-gyógytestnevelő tanár tartja.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Étkezéssel kapcsolatos tájékoztató
Időpontja: 2017-08-28

Kedves Szülők!
2017. szeptemberétől változások lesznek az étkeztetés terén a pontos költségelszámolások miatt, melyek az alábbiak:
1. A korábbi tanévben megszokott befizetési rendszer abban változik, hogy 2017. szeptember 1-től ismét előre fizetés alapján tudunk étkeztetést biztosítani gyermeküknek, vagyis nem a tárgyhónap térítési díját szedjük be.

Az idei első befizetési időpont:
2017.09.04-05. 7,30-16,30 óra között.

Pótbefizetés:
2017.09.11. 7,30-16,30 óra között.

Az időben (előző nap 10 óráig) lemondott étkezések térítési díját a következő havi befizetésnél tudjuk jóváírni.
Az aznapi lemondásokat nem áll módunkban elfogadni, mivel a megrendelt étel készítése már folyamatban van.

2. Az étkezések igénybevétele 2017.szeptember 1-től a felső tagozatosok számára csak ebédjegy leadása mellett lehetséges. Az ebédjegyet az iskola ebédlőjében az étkezés előtt kell átadni a konyhai személyzetnek.
Az ebédjegyek a befizetést követően kerülnek kiadásra.

3. Az étkezési igények változtatására befizetéskor a következő hónapra vonatkozóan van lehetőség.

4. Az étkeztetésekkel kapcsolatos ügyintézés az iskola udvarában található gazdasági irodában lehetséges személyesen vagy a 30/341-2664-s telefonszámon, illetve e-mailben az alábbi címen: veghneheni@gmail.hu

5. Aki az igényelt étkezések térítési díját nem rendezi a megadott napokon, fizetési felszólítást fogunk küldeni. Amennyiben ezek után sem sikerül rendezni a tartozást, a gyermeknek nem tudunk étkezést biztosítani.

6. Az ebédbefizetések tervezett időpontjait megtekinthetik az iskola honlapján is.

2017/2018-as tanév étkezési térítési díjak tervezett fizetési időpontjai:

2017.

SZEPTEMBER 04-05. pót befizetés: 11-én
SZEPTEMBER 25-26. (az októberi étkezés díja)
- pót befizetés: 29-én
OKTÓBER 24-25. pót befizetés: 27-én
NOVEMBER 27-28. pót befizetés: 30-án
DECEMBER 11-12. pót befizetés: 15-én

2018.

JANUÁR 22-23. pót befizetés: 26-án
FEBRUÁR 19-20. pót befizetés: 23-án
MÁRCIUS 19-20. pót befizetés: 23-án
ÁPRILIS 23-24. pót befizetés: 27-én
Május 21-22. pót befizetés: 25-én

Alsónémedi, 2017.08.25.

………………………………………………
intézményvezető
Alsónémedi Önkormányzati Konyha

Összefoglaló a 2016-2017-es tanévről
Időpontja: 2017-06-30

Hosszú idő telt el a szeptember 1-jei tanévkezdés óta, mire ezek a sorok megjelennek a tanulók már megérdemelt pihenésüket töltik és élvezik a nyár örömeit.
Tavaly augusztus végén megkezdtük a tanév előkészítését: kijelöltük céljainkat, feladatainkat. Hosszú lenne felsorolni, hogy a tanulás mellett milyen egyéb programokat szerveztünk tanulóinknak, ezért a teljesség igénye nélkül csak a legfontosabbakat emelném ki.
Év elején örömmel fogadtuk, hogy a tanév programjait az Országos Széchenyi Emlékév kapcsán iskolánk névadójához köthetjük, valamint az örökös ÖKO-iskolai cím elnyeréséhez. Szeptember 21-én Széchenyi István születésének 225. évfordulója alkalmából „a legnagyobb magyar” előtt tisztelegtünk. Az emlékműsort követően a felsősök projektnapon vettek részt.
Októberben megemlékeztünk az aradi vértanukról, az ünnepi műsoron kívül „13+1” emlékfutást is rendeztünk. Ugyancsak ünnepi műsor keretében tartottuk az október 23-i iskolai és községi megemlékezést is.
Az ősz folyamán immár hagyományosan iskolánk adott otthont a Bolyai matematika-, majd a Bolyai magyar csapatversenynek, ahol tanulóink eredményesen szerepeltek.
Egy új ötlet nyomán hatalmas adventi naptárt készítettünk, amely az aula falán jelezte az ünnep közeledtét. Nagy lelkesedéssel figyelték tanulóink az ablakok kinyitása után előbukkanó érdekes alkotásokat.
Decemberben járt nálunk is a Mikulás, megrendeztük a Mikulás-kupát, sütöttünk mézeskalácsot és lelkesen készültek gyerekeink a karácsonyi ünnepre is.
Január a félévzárás és a felvételik időszaka. Ebben a tanévben került először sor az un. intenzív hét megtartására a nyolcadikosok számára. Ezen a héten nekik csak a felvételi tárgyakból tartottunk órákat nagy számban. Utána elégedettségi kérdőíveket töltöttek ki a tanulók, ezt kielemeztük és megállapítottuk, hogy nagyon hasznosnak ítélték meg a kezdeményezést.
A megmérettetések után egy vidámabb időszak következett: a farsangok ideje. Nagyon ötletes, sőt szép jelmezekbe öltöztek a tanulók és egy jót buliztak a jelmezes felvonulás után. Mint oly sok más programon, most is nagyon sokat segítettek a lelkes szülők is a készülődésben és a lebonyolításban.
Településünk idén ünnepli 950 éves évfordulóját, ennek az ünnepségsorozatnak volt a nyitóműsora a Széchenyi Napok ünnepélyes megnyitója, ahol a 6. évfolyamosok életképek segítségével idézték fel a régi szokásokat, hagyományokat. A műsor további részében érdekes falutörténeti ismertetőt hallhattunk Jobbágy Ilona előadásában. A következő napon került sor a Falutörténeti akadályversenyre, melynek során tanulóink bejárták a falu nevezetes pontjait. Az állomásokon felkért előadóktól tudtak meg érdekességeket a helyszínről, majd számot adtak a hallottakról. Úgy gondoljuk, hogy lakóhelyünk megismertetése az itt élő tanulókkal igazán értékes feladat, ezért szeretnénk hagyományt teremteni a négy évenkénti falutörténeti akadályversenyből.
Ebben a tanévben már harmadszor került megrendezésre a Pénz7 – a pénzügyi tudatosság hete. Iskolánk a kezdetektől csatlakozott a kezdeményezéshez. Diákjaink egy-egy órát foglalkoztak a témával.
Márciusban szép, színvonalas műsorral készültünk nemzeti ünnepünkre, március 15-ére.
Szerveztünk még a tanév során népdaléneklő, majd szavalóversenyt is.
Kihasználva jó adottságainkat több sportesemény, sportverseny is iskolánkban került megrendezésre.
Márciusban a leendő első osztályosok és szüleik számára megtartottuk az „Iskolahívogatót”. Amíg a kicsik játékos foglalkozásokon vettek részt, szüleik tájékoztatást kaptak az iskoláról, és az iskolakezdésről. 51 kis elsőst írattak be iskolánkba. Két osztályt indítunk: szülői igények szerint egy hagyományos és egy egész napos un. „iskolaotthonos”osztályt. Ezt az oktatási formát nálunk tavaly vezettük be, és a szülői visszajelzések szerint jó kezdeményezés volt, elégedettek ezzel a szervezési formával. Ezt igazolja az is, hogy míg tavaly a leendő elsősök harmadának a szülei kívántak élni ezzel a lehetőséggel, idén már a szülők fele igényelte ezt.
Az ÖKO program keretében Zöldőrjáratot szerveztünk, megalakult a Zöldszakkör, mely egész évben egy lelkes kis csapattal végezte a munkatervében meghatározott feladatokat. Megemlékeztünk az Állatok Világnapjáról, a Takarékossági Világnapról, a Víz Világnapjáról, a Madarak és fák Napjáról, a Környezetvédelmi Világnap alkalmából pedig Zsin Géza tanár úr megtartotta három részes előadássorozatának utolsó részét. Előadásai a közvetlen környezetünkben fellelhető madarakról, a természetvédelemről és a környezettudatos magatartásról szólt. Alsó tagozatosaink tavasszal erdei iskolában jártak, ahol természetes környezetben ismerkedhettek a növény és állatvilággal.
Idén is megszerveztük a papír- és az elektronikus hulladékgyűjtést, valamint a falutakarítást.
Új színfolt, hogy az idén a felsősök mellett a 3-4. évfolyamosok is részt vettek a „Világ Legnagyobb Tanórája” c. programon, ahol megismerkedtek a Globális célok a fenntartható fejlődésért témakörrel, amely kapcsolódik az ÖKO-iskolai céljainkhoz is.

A tanév hivatalosan június 15-én befejeződött. A következő napon került sor az iskolai élet egyik legnagyobb szabású eseményére, a ballagásra. Idén a ballagókkal egyetértésben kicsit más hangulatú volt a búcsúzás: felidéztük az elmúlt 8 évük legvidámabb perceit, a ballagók és a vendégek nagy megelégedésére.
Itt is szeretnék köszönetet mondani Szotyori-Kozma Mártának, a szülői munkaközösség elnökének, aki 8 éven át volt segítségünkre. Mivel gyermeke a ballagó tanulók között volt, így mi is búcsút vettünk egymástól, legalábbis egy időre! Mártira mindig, mindenben számíthattunk. Aktívan közreműködött az iskolai dokumentumok véleményezésében, a rendezvények szervezésében, támogatásában. Jó példát mutatva a többi szülőt is sikerült bevonnia a munkába.
Búcsúzunk Jakab Mária kolléganőtől is, aki 40 éves pedagógusi munka után családi okok miatt nyugdíjba vonul. A lelkes, színvonalas tanítói munkája mellett nagy odaadással végezte gyermekvédelmi munkáját is hosszú éveken keresztül. Köszönjük munkáját, jó egészséget, békés, boldog nyugdíjas éveket kívánunk neki családja körében!
Végezetül köszönöm a KLIK Monori Tankerületének, Önkormányzatunknak és az ABÉVA Kft.-nek, hogy biztosították az iskola zavartalan működéséhez szükséges feltételeket.

Szép nyarat, kellemes pihenést kívánok mindenkinek!

Sticzné Szántó Ilona
igazgató

Elismerések, kitüntetések, versenyeredmények 2016/2017.tanévben
Időpontja: 2017-06-30

Márványtáblára kerülő tanulók: a tantestület döntése alapján a nyolc éven keresztül kitűnő tanulmányi eredményt elérő tanulók kapják, akiknek példamutató volt a magatartása és a szorgalma.
Abonyi Anna, Balázs Bence, Benkó Bernadett, Borbás Renáta, Dean Andrea, Nagy Emília, Szabó Nikolett
Széchenyi Emlékplakett : „Jó tanuló, jó sportoló” címet adományozzuk azoknak a nyolcadikos tanulóknak, akik jó tanulmányi eredményük mellett kiemelkedő sporteredményekkel rendelkeznek. A 2016/17-es tanév kitüntettjei:
Benkó Bernadett, Czili Dávid, Kotán Tímea, Szabó Nikolett
Egyéb elismerések: ebben az évben először került sor azoknak a tanulóknak az elismerésére, akik kiemelkedő tanulmányi eredményük mellett különböző versenyeken, rendezvényeken való szerepléssel szereztek dicsőséget iskolánknak:
Abonyi Anna, Damjanovics Míra, Ladányi Viktória, Nagy Emília, Rácz Dávid, Takács Ferenc, Varga Dominika, Várhegyi Dorina
Alapítványi pénzjutalom
Az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskoláért Közalapítvány kuratóriumának határozata alapján az iskolai szervezésű megyei, illetve országos szintű versenyeken I.-II.-III. helyezést elért tanulók, csapatok pénzjutalomban részesülnek.

Acsai Dániel 3.a Tankerületi Szép- és Helyesíró Verseny III.
Gerstenbrein Nóra 4.b megyei rajz II.
Szabó Ágnes 4.c Tankerületi Szép- és Helyesíró Verseny II.
Czabai Petra 5.a megyei rajz II.
Farkas Emese 6.a megyei rajz I.
Tüske Zsolt 6.b megyei német II.
Krasnyánszki Réka 6.b megyei német II.
Demeter Lili 6.b Tudásbajnokság magyar nyelv és irodalom megyei II.
Balázs Bence 8.a Fizika-kémia (megyei Tollforgató) II.
Balázs Bence 8.a BankVelem, PénzOkos! (országos) II.
Balázs Bence 8.a Vigyázz! Kész! Pénz! (országos) III.
Dean Andrea 8.a Vigyázz! Kész! Pénz! (országos) III.
Benkó Bernadett 8.a Vigyázz! Kész! Pénz! (országos) III.
Szabó Levente 8.b Vigyázz! Kész! Pénz! (országos) III.
Szabó Levente 8.b BankVelem, PénzOkos! (országos) II.
Várhegyi Dorina 8.b Vigyázz! Kész! Pénz! (országos) III.
Várhegyi Dorina 8.b BankVelem, PénzOkos! (országos) II.
Rácz Dávid 8.b megyei német (Litteratum) I.
Damjanovics Mira 8.b megyei német (Litteratum) II.
Takács Ferenc 8.b megyei német (Litteratum) III.

Tanulmányi versenyeredmények:
„ Észforgató” területi tanulmányi csapatverseny 3. hely: Damjanovics Luca, Dima Levente, Gödöllei Kincső, Jakab Viktor, Molnár Kinga, Molnár Klaudia, Sós Ádám, Szarka Natália
Bolyai Magyar csapatverseny területi 3. hely 4. b :Abonyi Csaba, Denke Lili, Kiss Csenge, Zoltán Leila
Bolyai Matematika csapatverseny területi 6. hely 4. c : Bálint Martin, Imre János, Juhász Tamás, Keresztény Botond
Megyei komplex tanulmányi verseny Kiss Csenge 4. b 7. hely
Megyei komplex tanulmányi verseny Szántai Anna 4.c 7. hely
Az országos német nyelvi verseny a helyi fordulójának szervezésére január 12-én került sor. Rácz Dávid dolgozatát küldtük tovább, aki a megyei Cegléden megrendezésre kerülő versenyre 6.-ként jutott tovább és a megyei versenyen a 8. helyezést érte el.
Sport :
Diákolimpia:körzeti futsal döntő IV. korcsoport fiú 2. hely
Körzeti futsal döntő, III. korcsoport fiú megyei 4. hely
Kézilabda IV. korcsoport lány területi 2. hely
Kézilabda III. korcsoport lány körzeti 2. hely
Janák Kupa Kézilabda Emléktorna 1. hely
Jobbágy Tamás Labdarúgó Emléktorna 1. hely
MINDENKINEK SZÍVBŐL GRATULÁLUNK, ÉS TOVÁBBI SZÉP SIKEREKET KÍVÁNUNK!!

Kötelező és ajánlott olvasmányok listája
Időpontja: 2017-06-27

Tisztelt Szülők!

Iskolánk kötelező és ajánlott olvasmányainak listája letölthető a mellékletből.

Tájékoztató a szeptembertől 7.-es lányok szülei részére
Időpontja: 2017-06-23

Kedves Szülők!
A méhnyakrák megelőzésére szolgáló HPV vírus elleni védőoltásról a letölthető fájlból tájékozódhatnak.