Ökoiskola

Éves programjaink, kapcsolataink más szervezetekkel

Iskolánk 2011-ben nyerte el először az Ökoiskola címet, és a következő évek programjaiban már kiemelkedő szerepet kapott a fenntarthatóságra nevelés.
Elsőként új munkacsoportot hoztunk létre, majd meghatároztuk a csoport tagjainak egyéni feladatait. Különösen ügyeltünk arra, hogy minden munkaközösségünk, technikai dolgozónk, diákunk és a szülők képviselői is szerepet kapjanak a feladatokból, képviseltessék magukat. A tanév első napjaiban válaszmányi ülést tartunk, ahol a szülői közösség ötleteivel, véleményével segíti munkánkat. Minden tanuláson kívüli programba igyekszünk őket bevonni, hiszen részvételükkel példát mutathatnak gyerekeinknek és a község lakosságának is. Ennek köszönhetően sokkal szorosabb, harmonikusabb kapcsolat alakult ki a szülők és az iskola között: szervezéssel, fizikai munkával és anyagilag is segítik a közös munkát. Együtt alakítottuk ki iskolánk belső udvarának növényszigeteit, a madárbarát kertet és a belső terek növényesítését is. Részt vettek projektnapjainkon, családi sportversenyeinken, kirándulásainkon, farsangi előkészületeinken, belső tereink dekorálásában. Mérhetetlen segítség, amit tőlük kaptunk az elmúlt 3-4 évben.
Elmondhatjuk, hogy tanulóink is sokkal jobban vigyáznak az iskola belső tereire és környezetére, hiszen annak kialakításában és rendben tartásában is fontos szerepet vállalnak: a Diáktanács például a tisztaság fenntartásában, növényeink locsolásában.
Az utóbbi három évben több ütemben készült el iskolánk belső és külső parkosítása, amelynek kialakításában prioritást élvezett az őshonos növények telepítése. A zöld felületeket öntöző berendezéssel láttuk el, így mindig gondozott az iskola előtti terület és a belső udvar is. Gyerekeink minden szünetben hatalmas füvesített területen és környezetbarát anyagokból kialakított játszótéren kapcsolódhatnak ki. Először csak a kötelező kimenős szünetben játszottak kint, most már felszólítás nélkül igénybe veszik a gyönyörű belső udvart.
Belső tereink is ez alatt a három év alatt újultak meg. Létrehoztuk a Nobel-díjasok emlékhelyét, ahol tanulóink megismerkedhetnek a magyar Nobel-díjasokkal és emellett kényelmesen tölthetik el szabadidejüket is. A második emeleti legnagyobb teret pedig ökosarokká alakítottuk. Itt egy „erdőrészletet” hoztunk létre a szülők és a tanulóink segítségével. Ennek anyaga állandó és váltakozó dekorációt is kapott, az egyik falat pedig természetfotókkal díszítettünk. Biológia szakköröseink ezen a hangulatos helyen tudják megosztani tapasztalataikat a többi tanulóval.
Nagyon nagy segítséget jelent számunkra az az együttműködés, ami az iskola és a községünkben működő „Összefogás Jövőnkért Alsónémedin Egyesület” között létrejött. Ez a kapcsolat évente többször is alkalmat ad olyan programok megtartására, amelyre az iskola egyedül képtelen lenne. Az egyesület számára rendkívül jó lehetőség a lakossággal való kapcsolat kialakítására és ennek megtartására az iskola, hiszen így alig van olyan család, amelyhez nem jutnak el törekvéseik, céljaik. Ebből a kapcsolatból mára rendszeres együttműködés alakult ki: akadályversenyeket szervezünk tanulóinknak, melyhez az anyagi hátteret ez a civil szervezet biztosítja különböző pályázatokon nyert pénzzel. Természetesen a foglalkozások kidolgozásában az iskola is segít, ezeket a tevékenységeket mára beépítettük a rendszeres programok közé projektnapok keretében. Versenyeink, előadásaink a hagyományaink megőrzését, ápolását, a község környezetének óvását, környezetterhelésének feltérképezését szolgálják. Figyelemmel kísérjük a természetes környezetünk változását, tanulóink megismerhetik a védett növényeinket, állatainkat. Szerencsére természetvédelmi területek vizsgálatára is lehetőségünk van, hiszen környezetünkben kerékpárral könnyen elérhető helyen több ilyen terület is található.
Rendszeresen végezzük tanulóinkkal az őszi és a tavaszi nagytakarítást, amely kiegészül az önkormányzat által szervezett kampányszerű takarítási akciókkal. Ezeken minden alkalommal a szülők is részt vesznek, hiszen ez közös ügyünk és a gyerekekre a községen kívül nagyobb felügyelet szükséges.
Ebben a tanévben egy a községünkben található játszótér újraparkosítását végeztük, amihez önkormányzati és szülői segítséget is kaptunk. Fákat, cserjéket ültettünk. Ez már a községben a második örökbefogadott területünk, az első az öregtemető volt, amelyet tanulóinkkal, „Faluvédő”-inkkel szépítünk. Itt részben már az épített környezet megóvásával is találkozhatnak tanulóink.
A civil szervezettel közös célunk, hogy a projektnapokon, az akadályversenyeken tanulóink érzékeljék, hogy milyen fontos az épített környezetünk megóvása, megbecsülése.
A jeles napokról igyekszünk projektnapok keretében megemlékezni, mert hiszünk az élményszerű tanulás sikerében. Ezeken a projektnapokon illeszkedünk az éves program fő vonulatához is: a 2012-13-as tanévben Nobel-díjasainkról emlékeztünk meg. Az összes projektnapunkat erre építettük fel: a takarékossági világnapot, az állatok világnapját, a víz világnapját és a Föld világnapját is. Ekkor a szombati tanítási napokat is a programhoz illeszkedő ismeretek megszerzésére használtuk. Jelszavaink a következők voltak: „Gazdálkodj okosan”, „Energia-buli”, „Azért egyél, hogy élj, ne azért élj, hogy egyél!”, „Vegyszer nélkül, veszély nélkül”, „Komposzt-buli”.
Ebben a tanévben egy községi esemény adott programot, melynek mottója: „Egyesülve a sokszínűségben”. Ennek köszönhetően két újabb testvérvárossal gyarapodtak külföldi kapcsolataink: egy macedón és egy olasz városkával (Demir Capija és Colletorto) kerültünk kapcsolatba. Az innen érkező gyerekek szintén rész vettek a közös programokban, az őszi akadályversenyünket az itt- tartózkodásuk idejére szerveztük.

Egyéb programjaink

Diákjaink második, harmadik évfolyamon erdei táborban vesznek részt, melynek mindig nagy sikere van.
Nyaranta tanulóink vándortáborban tölthetik el rendkívül hasznosan a szabadidejüket: a két hét túrázással, játékkal, a hely természeti és épített környezetének megismerésével telik. Négy táborhelyen 3-3 napig tartózkodnak, onnan tesznek csillagtúrákat. Lehetőleg önellátással oldják meg az étkezéseket, ügyelve arra, hogy helyben termelt, egészséges alapanyagból készítsék el az ételeket. A kísérő pedagógusok, szülők különösen figyelnek arra, hogy sok zöldséget és gyümölcsöt fogyasszanak a gyerekek. A kirándulások során minden táborozó, túrázó gyermek megtanulja, hogyan kell viselkednie a természetben, hogyan kell védeni, óvni azt. Reméljük, ők már felnőttként, szülőként, saját gyermekeiket is megtanítják majd erre.
Napközis csoportjaink vezetői rendszeresen szerveznek tanulóinknak kerékpáros kirándulásokat minden hét péntekjén, hiszen általában hétvégére nem adunk házi feladatot.
Ebben az évben először kapcsolódtunk be két fontos oktatóprogramba: az „EnergiaKaland” illetve a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által kidolgozott programba. Az ezekhez kapcsolódó anyagokat, feladatokat részben tantárgyi órákon, részben projektnapokon készülünk feldolgozni.
Az állatok világnapjára rendszeresen meghívjuk községünk fiatal állatorvosát, aki minden évben útmutatást ad tanulóinknak a házi kedvenceik helyes tartásáról.
Az elmúlt években külső előadókkal tudtuk megszervezni a családóráinkat, amelyek ebben a tanévben sajnos anyagi okokból elmaradtak. Terveink szerint ezeket a foglalkozásokat az osztályfőnökök fogják pótolni egy jól kidolgozott program keretében.
Tanulóink a körzeti rendőrség segítségével évente interaktív kerékpáros közlekedési oktatáson vesznek részt. „Kerékpárbarát” iskolánk van: zárt helyen található kerékpártárolónk van a tanulók és a tanárok részére, ahol az igényeknek megfelelő mennyiségű bicikli fér el. Ennek köszönhetően tanulóink nagy része kerékpárral jár iskolába.
Három évvel ezelőtt szerveződött iskolánkban túraszakkör, a kirándulásokra természetesen szülőkkel együtt jöhetnek tanulóink.
A víz világnapja alkalmából a szomszédos ócsai Bolyai János Gimnázium által szervezett versenyen szoktunk részt venni, melynek helyi fordulójára kerékpárral mennek gyerekeink.
Az évente egyszer megtartott papírgyűjtési akción kívül az elmúlt két évben csatlakoztunk az elektromos hulladékgyűjtési akcióhoz is. Ezt évente több alkalommal megrendezzük egy céggel együttműködve, amely viszonzásul támogatja iskolánk alapítványát.
Ettől az évtől kezdődően régi vágyunk teljesült azzal, hogy kéthavonként újra megjelenik iskolaújságunk Zöld öröm címmel, melybe tanulóink írnak elsősorban öko témában.
Végezetül évek óta részt veszünk olyan pályázatokon, amelyek tanulóinkat a fenntarthatóságra ösztönzik. Megismerkedhetnek olyan módszerekkel, amelyek segítségével természetes, nem egyszer újrahasznosított anyagokból készíthetnek különböző eszközöket, tárgyakat. Ilyen volt 2011-ben az ún. solar box cooker más néven kyoto box elkészítése a „Süsd meg Nap!” pályázat keretében. Nagy sikert aratott diákjaink körében, amikor újrahasznosított anyagokból alkották meg farsangi ruhájukat, vagy amikor szélmalom maketteket készítettek természetes anyagokból.
„A példamutatás nem a legjobb módja a gyereknevelésnek, hanem az egyetlen.”
Albert Schweitzer