Baleset-biztosítási tájékoztató

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatom, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter mint a Magyar Állam képviselője a Groupama Biztosító Zrt.-vel , az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott balesetbiztosítási szerződést kötött.

A Korm. rendelet 1.§- a értelmében baleset-biztosításban részesül minden Magyarország területén állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár 3. életéve betöltésének napjától, 18. életéve betöltésének napjáig.
Ezúton hívom fel figyelmüket a biztosítási jogviszonyra vonatkozó rendelkezésre és arra, hogy a pedagógusok − a helyben szokásos módon −tájékoztassák erről a szülőket.

A biztosító által kiadott ügyfélszolgálati listát, az esetleges beérkező kérdések megválaszolása érdekében az iskola titkárságán érhetik el, ill. ott válaszolnak az esetleges kérdésekre.

Tisztelettel:

dr. Hrutkáné Molnár Monika tankerületi igazgató megbízásából, Sticzné Szántó Ilona igazgató